Privacyverklaring


Deze website maakt geen gebruik van (tracking) cookies. Informatie die via het contactformulier wordt gedeeld, wordt vertrouwelijk behandeld en binnen 30 dagen verwijderd.

Tijdens een intake worden noodzakelijk gegevens genoteerd, zoals NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum (de verzekeraar verlangt dit). Behandelverslagen worden na 2 jaar gearchiveerd. In verband met eisen die de Belastingdienst stelt aan administraties, worden deze nog eens 5 jaar -gearchiveerd - bewaard.

Wij zullen te allen tijde met de meeste zorg met uw privégegevens omgaan.